Actievoorwaarden

Oranje Fonds – Ouderenquiz


1. Algemeen


2. Deelname


3. Speelwijze


4. De prijzen en de uitkering daarvan


5. Privacy


6. Klachten


7. Aansprakelijkheid


8. Slotbepalingen