Actievoorwaarden Nationaal Fonds Kinderhulp Kennis Quiz

 1. De "Nationaal Fonds Kinderhulp Kennis Quiz" actie (hierna: de Actie) wordt aangeboden door: Het Nationaal Fonds Kinderhulp.
 2. De Actie loopt tot 1 februari 2013 (hierna: de Actieperiode).
 3. Aan de Actie kan worden deelgenomen door elk in Nederland woonachtig persoon (hierna: Deelnemer). Deelnemers jonger dan 18 jaar moeten voor deelname toestemming van (een van) hun ouders/voogd verkrijgen. Indien achteraf blijkt dat deze toestemming ontbreekt, dan komt enige aanspraak op een prijs of premie te vervallen.
 4. De Actie bestaat uit het spelen van de online game. Deelnemers aan de actie dingen mee naar het winnen van 20 kinderkookboeken. Dit systeem werkt als volgt: elke 100e goede inzender met 0 fout in de quiz ontvangt een kookboek.
 5. De organisatie behoudt het recht Deelnemers op ieder moment van de Actie uit te sluiten.
 6. Om mee te doen, dien je ons toestemming te geven je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, sekse, e-mailadres en telefoonnummer op te slaan. Je dient tevens toestemming te geven voor telefonische benadering door het Nationaal Fonds Kinderhulp.
 7. Je garandeert dat je zelf de rechtmatige gebruiker bent van het e-mailadres en het telefoonnummer dat je gebruikt voor deelname.
 8. Indien de gegevens niet volledig of correct zijn ontvangen vervalt het recht op de prijs.
 9. De winnaars zullen een elektronisch bericht ontvangen op het e-mailadres dat in het eindformulier werd ingevuld; dit bericht specificeert de gewonnen prijs en de modaliteiten om de prijs te verkrijgen. De winnaars moeten deze modaliteiten aanvaarden om de prijs in ontvangst te kunnen nemen. In de e-mail wordt om adres- en persoonsgegevens gevraagd. Binnen een termijn van twee weken dient hierop te worden gereageerd. Na genoemde datum wordt aangenomen dat de deelnemer definitief van zijn prijs afziet. Het recht op de toegekende prijs vervalt daarmee en komt toe aan Het Nationaal Fonds Kinderhulp.
 10. Gewonnen prijzen kunnen niet worden geruild. Evenmin kunnen de winnaars aanspraak maken op de waarde in geld. Indien twee deelnemers gelijk eindigen behoudt het Het Nationaal Fonds Kinderhulp het recht om een winnaar te bepalen.
 11. Zodra de prijs is overhandigd namens Het Nationaal Fonds Kinderhulp draagt Het Nationaal Fonds Kinderhulp geen enkele verantwoordelijkheid meer.
 12. Het Nationaal Fonds Kinderhulp heeft het recht de naam van de prijswinnaars te vermelden op de website.
 13. Personeelsleden van aan deze Actie verbonden organisaties zijn uitgesloten van deelname.
 14. Personeelsleden van aan deze Actie verbonden organisaties komen niet in aanmerking voor een prijs.
 15. Het Nationaal Fonds Kinderhulp behoudt zich het recht voor om de prijzen te vervangen door andere prijzen die min of meer gelijkwaardig zijn aan de huidige prijzen. De aard van de nieuwe prijs zal zo spoedig mogelijk op de website worden geplaatst.
 16. Over uitslagen kan op geen enkele wijze worden gecorrespondeerd met Het Nationaal Fonds Kinderhulp.
 17. Het Nationaal Fonds Kinderhulp behoudt zich het recht voor om de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op de actie site.
 18. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de Actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
 19. Het Nationaal Fonds Kinderhulp is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 20. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Het Nationaal Fonds Kinderhulp.
 21. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande Actievoorwaarden.