Actievoorwaarden Diabetes Fonds Kennis Quiz

 1. De "Diabetes Fonds Kennis Quiz" actie (hierna: de Actie) wordt aangeboden door: Het Diabetes Fonds.
 2. De Actie loopt van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 (hierna: de Actieperiode).
 3. Aan de Actie kan worden deelgenomen door elk in Nederland woonachtig persoon (hierna: Deelnemer). Deelnemers jonger dan 18 jaar moeten voor deelname toestemming van (een van) hun ouders/voogd verkrijgen. Indien achteraf blijkt dat deze toestemming ontbreekt, dan komt enige aanspraak op een prijs of premie te vervallen.
 4. De Actie bestaat uit het spelen van de online game. Deelnemers aan de actie dingen mee naar het winnen van een van de 50 boeken "Stadswandelingen". Dit systeem werkt als volgt: elke 100ste inzender met 0 fout in de quiz ontvangt het boek ‘Stadswandelingen’, zolang de voorraad van 50 exemplaren strekt.
 5. De organisatie behoudt het recht Deelnemers op ieder moment van de Actie uit te sluiten. 
 6. Om mee te doen, dien je ons toestemming te geven je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e- mailadres en telefoonnummer op te slaan. Je dient tevens toestemming te geven voor telefonische benadering door het Diabetes Fonds.
 7. Je garandeert dat je zelf de rechtmatige gebruiker bent van het e-mailadres en het telefoonnummer dat je gebruikt voor deelname.
 8. Indien de gegevens niet volledig of correct zijn ontvangen vervalt het recht op de prijs.
 9. De winnaars ontvangen het boek "Stadswandelingen" automatisch thuisgestuurd.
 10. Gewonnen prijzen kunnen niet worden geruild. Evenmin kunnen de winnaars aanspraak maken op de waarde in geld. Indien twee deelnemers gelijk eindigen behoudt het Het Diabetes Fonds het recht om een winnaar te bepalen.
 11. Zodra de prijs is overhandigd namens Het Diabetes Fonds draagt Het Diabetes Fonds geen enkele verantwoordelijkheid meer.
 12. Het Diabetes Fonds heeft het recht de naam van de prijswinnaars te vermelden op de website.
 13. Personeelsleden van aan deze Actie verbonden organisaties zijn uitgesloten van deelname.
 14. Personeelsleden van een aan deze Actie verbonden organisaties komen niet in aanmerking voor een prijs.
 15. Het Diabetes Fonds behoudt zich het recht voor om de prijzen te vervangen door andere prijzen die min of meer gelijkwaardig zijn aan de huidige prijzen. De aard van de nieuwe prijs zal zo spoedig mogelijk op de website worden geplaatst.
 16. Over uitslagen kan op geen enkele wijze worden gecorrespondeerd met Het Diabetes Fonds.
 17. Het Diabetes Fonds behoudt zich het recht voor om de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op de aktiesite.
 18. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de Actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
 19. Het Diabetes Fonds is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 20. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Het Diabetes Fonds.
 21. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande Actievoorwaarden.