actievoorwaarden Alzheimer Kennis Quiz

 1. De "Alzheimer Kennis Quiz" actie wordt aangeboden door: Alzheimer Nederland.
 2. De actie loopt van 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2016.
 3. Aan de actie kan worden deelgenomen door elk in Nederland woonachtig persoon. Deelnemers jonger dan 18 jaar moeten voor deelname toestemming van (een van) hun ouders/voogd verkrijgen. Indien achteraf blijkt dat deze toestemming ontbreekt, dan komt enige aanspraak op een prijs of premie te vervallen.
 4. De actie bestaat uit het spelen van de online game. Alle deelnemers aan de actie dingen mee naar het winnen van één van de 5 digitale fotolijstjes. Voor beëindiging van de campagne wordt er een winnaar getrokken.
 5. De organisatie behoudt het recht Deelnemers op ieder moment van de actie uit te sluiten. 
 6. Om mee te doen, dien je ons toestemming te geven je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e- mailadres, geslacht en telefoonnummer op te slaan. Je dient tevens toestemming te geven voor telefonische benadering of via e-mail door Alzheimer Nederland. Daarnaast geef je aan deze actie verbonden organisaties toestemming je gegevens te gebruiken om je te informeren over nieuwe online en offline activiteiten, producten en diensten van aan deze actie verbonden organisaties en andere adverteerders.
 7. Je garandeert dat je zelf de rechtmatige gebruiker bent van het e-mailadres en het telefoonnummer dat je gebruikt voor deelname.
 8. Indien de gegevens niet volledig of correct zijn ontvangen vervalt het recht op de prijs.
 9. De winnaars zullen een elektronisch bericht ontvangen op het e-mailadres dat in het eindformulier werd ingevuld; dit bericht specificeert de gewonnen prijs en de modaliteiten om de prijs te verkrijgen. De winnaars moeten deze modaliteiten aanvaarden om de prijs in ontvangst te kunnen nemen. In de e-mail wordt om adres- en persoonsgegevens gevraagd. Binnen een termijn van twee weken dient hierop te worden gereageerd. Na genoemde datum wordt aangenomen dat de deelnemer definitief van zijn prijs afziet. Het recht op de toegekende prijs vervalt daarmee en komt toe aan Alzheimer Nederland.
 10. Gewonnen prijzen kunnen niet worden geruild. Evenmin kunnen de winnaars aanspraak maken op de waarde in geld. Indien twee deelnemers gelijk eindigen behoudt het Alzheimer Nederland het recht om een winnaar te bepalen.
 11. Zodra de prijs is overhandigd namens Alzheimer Nederland draagt Alzheimer Nederland geen enkele verantwoordelijkheid meer.
 12. Alzheimer Nederland heeft het recht de naam van de prijswinnaars te vermelden op de website.
 13. Personeelsleden van aan deze actie verbonden organisaties zijn uitgesloten van deelname.
 14. Personeelsleden van een aan deze actie verbonden organisaties komen niet in aanmerking voor een prijs.
 15. Alzheimer Nederland behoudt zich het recht voor om de prijzen te vervangen door andere prijzen die min of meer gelijkwaardig zijn aan de huidige prijzen. De aard van de nieuwe prijs zal zo spoedig mogelijk op de website worden geplaatst.
 16. Over uitslagen kan op geen enkele wijze worden gecorrespondeerd met Alzheimer Nederland.
 17. Alzheimer Nederland behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op de actiesite.
 18. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
 19. Alzheimer Nederland is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 20. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Alzheimer Nederland.
 21. Door deelname aan de actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.